Familles

Phần dành cho phụ huynh

Read this page in another language: français, English, español, Shqip (Albanian), ;العربية (Arabic), Български (Bulgarian), 中文 (Chinese simplified), 中文 (Chinese traditional), hrvatski (Croatian), فارسی (Farsi), Deutsch (German), italiano (Italian), македонски јазик (Macedonian), Polski (Polish), português (Portuguese), Română (Romanian), Русский (Russian), Српски (Serbian), Swahili, Tagalog (Tagalog), ไทย (Thai), Türkçe (Turkish), اردو (Urdu), Tiếng Việt (Vietnamese), Wolof.

_______

Các bạn cần phải tham gia một buổi họp với nhà trường hoặc phải gặp giáo viên ? Các bạn muốn hiểu biết thêm về chương trình giáo dục tổng quát hay chuyên nghề của con em ? Đối với các bạn, Pháp văn là trở ngại lớn lao nhất trong những buổi giao dịch này?

Với chương trình “thông dịch viên cộng đồng”, ICV sẽ kết nối các bạn với những người thông thạo Việt –Pháp để giúp các bạn giao thiệp với nhà trường hay hoàn thành bất cứ một thủ tục hành chánh nào khác.

Sự hiện diện của các “thông dịch viên cộng đồng” sẽ giúp các bạn hiểu rõ  nội dung các cuộc họp, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến hoặc chia sẻ mối quan tâm của các bạn. Các bạn sẽ có thể tích cực tham gia vào tất các hoạt động của nhà trường và đóng góp vào sự thành công trên đường học vấn của các con em.

Để có thể nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, tiếp nhận tất cả những quyền lợi, cơ hội dành cho các bạn, hãy liên lạc với chúng tôi qua mạng our online form hoặc điên thoại đến văn phòng +41 22 800 14 36.

* Các dịch vụ này dành cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc, sắc tộc hay hoành cảnh kinh tế, xã hội.

©1998-2024 Migralingua|system mcart|Mis à jour: 2024-02-07 11:35 GMT|Notre politique | RSS|