Familles

Seksyon para sa mga Magulang

Read this page in another language: français, English, español, Shqip (Albanian), ;العربية (Arabic), Български (Bulgarian), 中文 (Chinese simplified), 中文 (Chinese traditional), hrvatski (Croatian), فارسی (Farsi), Deutsch (German), italiano (Italian), македонски јазик (Macedonian), Polski (Polish), português (Portuguese), Română (Romanian), Русский (Russian), Српски (Serbian), Swahili, Tagalog (Tagalog), ไทย (Thai), Türkçe (Turkish), اردو (Urdu), Tiếng Việt (Vietnamese), Wolof.

_______

Kailangan ninyong pumunta sa pulong ng magulang-guro, matugunan ang guro o miyembro ng pamamahala? Nais mo bang sundin at maunawaan ang pag aaral ng inyong anak o na magkaroon ng paaran sa mas mahusay na pagsasanay na propesyonal pero nahihirapan kayo sa pagpapahayag ng iyong sarili sa Pranses?

Sa pamamagitan ng kanyang programa ng interpretasyon komunidad, maari kayong tulungan ng ICV sa pamamagitan ng pagkonekta sa iyo ng isang kababayan na marunong masalita ng iyong wika at ng mga institusyon na puedeng makakatulong sa iyo na ayusin ang mga problema o isyu na hinharap ninyo.

Sa pamamagitan ng interbensyon ng aming mga tagapagsalin komunidad, maaari naming kayong matulungan na maunawaan ang nangyayari sa mga pulong, at payagan kang aktibong lumahok sa mga ito, halimbawa, magtanong, magbigay ng opinyon o ibahagi ang iyong mga alalahanin.

Ang interbensyon ng mga karampatang taong nagsasalita ng iyong wika ay magpapahintulot sa inyo na sumali sa lahat ng mga gawain ng paaralan (sa mga pulong, mga indibidwal na interbyu, celebrations, atbp) para matulungan ang inyong anak na maging matagumpay sa paaralan.

Upang sabihing ‘hindi’ sa pagbubukod at ‘oo’ sa integrasyon at pantay na oportunidad, huwag mag-atubiling tumawag sa aming mga serbisyo.

Gamitin ninyo ang aming serbisyo

Inaanyayahan kayo naming punan ang aming online form. Kung gusto ninyo, maaari ninyo kaming kontakin sa pamamagitan ng telepono sa opisina sa 41 22 800 14 36.

* Ang serbisyong ito ay magagamit ng kahit sino, anuman ang kanyang katayuan, pinanggalingan at kalagayang sosyal.

©1998-2024 Migralingua|system mcart|Mis à jour: 2024-02-07 11:35 GMT|Notre politique | RSS|