Familles

Родителски оддел

Read this page in another language: français, English, español, Shqip (Albanian), ;العربية (Arabic), Български (Bulgarian), 中文 (Chinese simplified), 中文 (Chinese traditional), hrvatski (Croatian), فارسی (Farsi), Deutsch (German), italiano (Italian), македонски јазик (Macedonian), Polski (Polish), português (Portuguese), Română (Romanian), Русский (Russian), Српски (Serbian), Swahili, Tagalog (Tagalog), ไทย (Thai), Türkçe (Turkish), اردو (Urdu), Tiếng Việt (Vietnamese), Wolof.

_______

Морате на родителски состанок за да го запознаете учителот или водичот на наставата? Сакате подобро да го разбирате и да го следите образованието на вашето дете, но имате проблем со изразувањето на француски јазик?

ICV волонтерите може да ви помогнат. Migra Lingua локалната заедница нуди услови за волонтери-преведувачи компетентни на вашиот изворен јазик и на јазикот на институцијата со која се соочувате. Нивната интервенција ќе ви овозможи да го разберете соговорникот и да земете активно учество во разговорот. Лице в лице, волонтерите го преведуваат дијалогот, ги поставуваат вашите прашања,  и на соговорникот му ги искажуваат вашите гледишта. Помошта на компетентните и соодветно квалификуваните волонтери ќе ви овозможи учество во сите школски активности, било тоа да се родителски состаноци, консултации или школски прослави, се со цел да се подобрат шансите за успех на вашето дете.

Интеграцијата носи еднакви можности, а за надминување на социјалната исклученост тука сме ние. Не се воздржувајте да се обратите кај нас за помош.

Побарајте ја нашата помош

Ве покануваме да го пополните нашиот формулар online или да се јавите на телефонот +41 22 800 14 36. Повеќе информации за нас побарајте на ICVolunteers.org.

* Оваа услуга е достапна за сите, без оглед на статусот, потеклото и социјалната состојба.

©1998-2024 Migralingua|system mcart|Mis à jour: 2024-02-07 11:35 GMT|Notre politique | RSS|